“در گوشی ها” مجموعه ای است که به عناوینی چون – روابط جنسی موفق – اختلالات جنسی – بیماری های مقاربتی – همجنس گرایی – تغییر جنسیت – روشهای جلوگیری از بارداری – رابطه جنسی پس از زایمان – روابط جنسی در میانسالان و کهنسالان – جوانان و روابط جنسی – نقش تغذیه در روابط جنسی و سایر مسائل مربوط می پردازد . سارا ناصر زاده

پژوهشگر ، روان درمانگر جنسی و مشاور زوجها

 آموزش و مشاوره در مورد مسائل جنسی

 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^